Szlak rowerowy Doliną Tyśmienicy

Turystyczną marką główną Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski jest Radzyńska Kraina Serdeczności.
Na bezpośredniość obcowania z naturą stawia jeden z wiodących, rozwijanych przez nas produktów turystycznych - „Naturalnie aktywni”.

W jego treść doskonale wpisuje się szlak rowerowy Doliną Tyśmienicy wytyczony na trasie liczącej 50 km – wiodącej drogami publicznymi, stanowiący pętlę prowadzącą przez Radzyń Podlaski, dalej doliną Tyśmienicy do Czemiernik, następnie przez Suchowolę i Branicę do Radzynia Podlaskiego. 

(powiększ w nowym oknie)

Szlak prowadzi przez miejsca atrakcyjne przyrodniczo (lasy, łąki, obszar Natura 2000 w dolinie Tyśmienicy) oraz w pobliżu obiektów zabytkowych godnych uwagi.

 

Szlak jest oznakowany - kolor szlaku niebieski. Na stalowych słupkach zamontowano 203 tabliczki szlaku (znaki R-1), 28 drogowskazów (znaki R-3), 3 znaki  R-10 (do atrakcji) oraz 2 tablice z planem szlaku(w Radzyniu Podlaskim przy ścieżce rowerowej od ul. Jana Pawła II).

Na szlaku znajduje się także miejsce odpoczynku – w Czemiernikach, za fortalicją przy ul. Zamkowej – wyposażone w wiatę z ławostołem na 10 osób, stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną szlaku (mapa szlaku, informacja o przyrodzie obszaru NATURA 2000 „Dolina Tyśmienicy” oraz o atrakcjach na szlaku).  Miejsce jest wygrodzone płotkiem.

Ponadto w ramach projektu opracowano i wydrukowano 5000 egzemplarzy przewodnika po szlaku (folder składany format A6).

 

Realizatorem projektu pn. „Utworzenie szlaku rowerowego Doliną Tyśmienicy”  jest Powiat Radzyński. Projekt ten jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta 7.03.2018 r.
Planowana wartość projektu: 55 624,10 zł.
Planowane koszty kwalifikowalne: 48 536,51 zł.
Wartość pomocy finansowej: 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Powiat Radzyński, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020" .

Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook