Szlak jeździecki historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności

Fot. Irmina Łuba

Turystyczną marką główną Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski jest Radzyńska Kraina Serdeczności.
Na bezpośredniość obcowania z naturą stawia jeden z wiodących, rozwijanych przez nas produktów turystycznych - „Naturalnie aktywni”.

W jego treść doskonale wpisuje się jeździecki szlak historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności wytyczony na trasie liczącej prawie 100 km – wiodącej drogami publicznymi z północy na południe powiatu - od Brzozowicy Dużej do „Przystani Naturalnie Aktywnych” w Niewęgłoszu (w sąsiedztwie stajni Radzyńskiego Klubu Jeździeckiego).
Szlak prowadzi przez miejsca atrakcyjne przyrodniczo (lasy, łąki, obszar Natura 2000 w dolinie Tyśmienicy) oraz związane z ważnymi wydarzeniami w historii powiatu m.in. z okresem walk o odzyskanie niepodległości w 1915 roku oddziałów Legionów Piłsudskiego, miejscem masowych egzekucji na żołnierzach AK, BCh i WiN w 1944 roku (uroczysko „Baran”) czy przeprawy SGO „Polesie” przez Tyśmienicę w 1939 roku.
Przejście szlaku umożliwi również uzyskanie punktów do zdobycia odznaki turystyczno–krajoznawczej SZLAKAMI 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH.

W celu oznakowania szlaku wykonano kierunkowskazy posadowione na 10 drewnianych słupach. 
Aby wzmocnić walor edukacyjny szlaku opracowano 6 tablic informacyjnych, które zostały umieszczone w miejscach odpoczynku. Znajduje się na nich mapa szlaku oraz informacja tematyczna (przyroda lub historia) oraz o atrakcjach i miejscach wartych zwiedzenia. Cztery miejsca odpoczynku - Brzozowica Duża, Feliksówka i Niewęgłosz są wyposażone w drewniane koniowiązy a w Niewęgłoszu także we wiatę turystyczną z ławostołem oraz Wola Osowińska - miejsce corocznego Memoriału Kawaleryjskiego o szablę Majora Jaworskiego, z infrastrukturą Gminnego Ośrodka Kultury.  
Ponadto w ramach projektu opracowano i wydrukowano 1000 egzemplarzy przewodnika po szlaku (tekst Katarzyna Wodowska).


Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach działania "Małe projekty". 
Partnerem Powiatu przy realizacji szlaku było Nadleśnictwo Radzyń Podlaski.

Do zobaczenia na szlaku!

WAŻNE - ZASADY PORUSZANIA SIĘ KONNO PO DROGACH PUBLICZNYCH:

Szanowny Turysto. Pamiętaj, że po szlaku można poruszać się konno tylko zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 – tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. nr 108 poz. 908)). Między innymi stanowi ono, że:
 1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza - po jezdni.
 2. Zabrania się jazdy wierzchem:
  - bez uzdy;
  - obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
  - po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
  - po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
  - po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
 3. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.

Zobacz też:Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook