17 Mar. 2012

XIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej

Wola Osowińska


Godz. 10.00, budynek Zespołu Placówek Oświatowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

 

CEL KONKURSU
1. Propagowanie Regionalnej literatury ludowej, w tym tradycyjnych anonimowych tekstów ludowych, tekstów wierszowanych (pieśni, fragmentów teatru ludowego, obrzędów itp.) i prozatorskich (gawędy) oraz współczesnych pisarzy ludowych, którzy opublikowali swe teksty w prasie literackiej lub wydawnictwach książkowych.
2. Przypomnienie i popularyzacja bogactwa gwar obszaru województwa lubelskiego.
3. Włączanie młodego pokolenia w kulturę regionu lubelskiego.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i innych województw.
2. Recytatorzy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 0 – III,
- klasy IV – VI,
- gimnazjalna,
- szkoły ponadgimnazjalne.
3. Repertuar stanowią dwa utwory poetyckie lub utwór poetycki i fragment prozy:
- utwór poetycki, przekazywany ustnie lub publikowany, może lecz nie musi być gwarowy (można wykorzystać współczesną anonimową poezję ludową, fragmenty widowisk teatralnych, pieśni, tekstów obrzędowych, np. Życzenia noworoczne, kolędnicze itp.),
- fragment prozy może być tekstem potocznym (gawęda, opowieść wspomnieniowa, baśń, legenda, podanie) zaczerpniętym z przekazu ustnego lub z literatury publikowanej. Zachęcamy szczególnie do zdobywania tekstów z przekazu ustnego, spisywania/nagrywania opowieści naszych dziadków, rodziców, sąsiadów.
Uwaga! Organizatorzy przewidują nagrody specjalne za najlepsze prezentacje mówione gwarą.
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
5. Komisja Artystyczna oceniać będzie:
- dobór tekstów;
- dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych recytatora;
- prawidłową i wyrazistą interpretację;
- ogólny wyraz artystyczny;
- w tekstach mówionych gwarą autentyzm prezentowanej gwary oraz zasób i sposób realizacji cech gwarowych,
oraz wytypuje recytatorów do Turnieju Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego (po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej).
6. W ramach programu Konkursu przewidziano rozmowy z Komisją Artystyczną.
7. Organizatorzy zachęcają do występu w stroju ludowym odpowiednim dla regionu pochodzenia recytatora lub tematyki tekstu.

 

 

FINAŁ KONKURSU
1. Prezentacje finałowe odbędą się 17 marca 2012 r. O godz. 10.00 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
2. Po zakończeniu prezentacji nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i Koncert Laureatów.
3. Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników konkursu i nagrody rzeczowe dla laureatów.
4. W trakcie Konkursu odbędą się prezentacje i pokazy ginących zawodów i umiejętności oraz spotkania z twórcami ludowymi.

 

ORGANIZATORZY

  • Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej
  • Gminny Ośrodek Kultury
  • Zespół Placówek Oświatowych Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
  • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
  • Zakład Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
[ data dodania : 11 Mar. 2012 / wizyt : 2177 ]

‹ zobacz wszystkie

Dodaj opinię Dodaj opinię

Aktualności   |   Informacja turystyczna w Krainie   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin